Indkaldelse til generalforsamling i

Faxe Ladeplads Borger og Erhvervsforening.

 

Så er det blevet tid til at afholde en forsinket generalforsamling, som jo skulle have været holdt i foråret.

Torsdag d. 25/11 – 21 kl. 19.00 i fælleslokale i blok B, på Hylleholt skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

a)       Valg af dirigent

b)      Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forgangne år

c)       Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, som forelægges til godkendelse, samt budget for det kommende år.

d)      Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse, således at private medlemmer betaler 150,- årlig, og erhvervsmedlemmer betaler 750,- årligt

 

e)      Behandling af indkomne forslag

f)        Valg af kassere for 2 år i ulige år                                 René             modtager genvalg

g)       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år

Bente            modtager genvalg

Jette            modtager genvalg

Vakant

h)      Valg af 2 suppleanter for 1 år

Benny             modtager genvalg

Vakant

i)        Eventuelt.